Şehirlerin belediyelerine ait olan zabıtalar halkın daha huzurlu ve düzenli yaşamalarını sağlayan memurlardır. Belirli yasaklara uyulup uyulmadığını denetleyen zabıtalar ülkemizde iki çeşide ayrılmıştır. Bunlar genel zabıta ve özel zabıtalardır. Genel zabıtalar halkın düzeninden ve rahatından sorumlu olan denetleyici olan zabıtalardır. Özel zabıtalar ise suç delillerini toplayan ve suçluları yakalayan zabıtalardır.

Zabıtalar, uygulamaları kontrol etmek, şikayetleri dinlemek, pazarlarda kontrol yapmak ve sağlığa uygun üretim yapmayan dükkanları denetlemek ile sorumludur. Aynı zamanda su ve kanalizasyon gibi alanlardaki meydana gelebilecek sorunlarda da ilgili kurumlara haber vermek zabıtaların görevleri arasındadır.

Belediyeye ait tarihi eserlerin korunmasına yardımcı olmak, halka açık yerlerin insan sağlığına uygun olup olmadığını denetlemek, ruhsat sahibi olan yerlerin açılış ve kapanış saatlerine uyup uymadıklarını kontrol etmek de zabıtaların görevleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda doğal afet olayları meydana geldiği zaman zabıtalar mesai saatleri dışında da çalışmak zorundadır.

Zabıtalara ait olan şikayet hattı numarası da bulunmaktadır. 153 numarasını tuşlayarak zabıtaların şikayet hattına bağlanabilirsiniz. Bu numara o günün yoğunluğuna göre kısa süre içerisinde çağrılarınıza yanıt verecek olan bir numaradır. Günün her anında zabıta şikayet hattını arayarak ihbarda bulunabilir veya sorularınızı yetkili kişilere yöneltebilirsiniz.

Çağrı merkezini puanlayın!