MO (Toprak Mahsulleri Ofisi) sermayesinin tamamı devlete aittir. 1938 yılında kurulan TMO’nun genel merkezi Ankara’da yer almaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na tabi bir kuruluş olan TMO, Türkiye’nin pek çok farklı bölgesindeki tesisleri ile hizmet vermektedir.

Yoğun alım dönemleri geldiği zaman geçici alım merkezleri de kuran TMO, Türkiye’de tarım faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. 1. Dünya savaşından sonra büyük darbe almaya başlayan sanayileşme akımının yerini yeniden tarıma devretmesi ile devletler tarım faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır.

Bu durumun sonucunda buğday gibi gıdalarda da üretimin artması ve buğday stoklarının tutulması başlatılmıştır. Fiyatların düşmesi sonucunda dış piyasadaki rekabet de artmıştır ve buğday fiyatları düşmeye başlamıştır. Gelişim sonrasında devlet buğday alımının ve depolanmasının sağlanabilmesi için Ziraat Bankası’nı görevlendirmiştir. 2. Dünya savaşının belirtilerinin gelmesinden sonra ise TMO kurulmuştur.

Ankara’da merkezi bulunan TMO’nun çağrı merkezine ulaşmak istiyorsanız 0312 416 30 00 numarasını tuşlayabilirsiniz.

Çağrı merkezini puanlayın!